ก็แค่คำนินทา ใส่ใจไปก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น

ยิ่งไม่อาจ ห้ า ม คำ นิ น ท า สิ่งที่คุณทำได้มีเพียง ไ … Read moreก็แค่คำนินทา ใส่ใจไปก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น